Gemeentelijke documenten

Informatiebijeenkomsten

De gemeente Den Haag komt jaarlijks een aantal maal in het Belair Hotel bijeen met omwonenden en belanghebbenden om hen te informeren over de nieuwbouw van Eurojust. De verslagen van deze informatiebijeenkomsten zijn, zodra ze zijn vastgesteld, te downloaden op de site van de gemeente onder de kop "bijeenkomsten" (voorbeeld titel: verslag informatiebijeenkomst 9 april 2013).

Bestemmingsplan Zorgvliet (Eurojust)

Het bestemmingsplan Zorgvliet e.o. wordt herzien om ruimte te bieden voor de nieuwbouw van Eurojust. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot en met 9 mei 2012 ter inzage gelegen en zal voor het zomerreces ter goedkeuring aangeboden worden aan de gemeenteraad. Het plan, en alle bijlagen, is te downloaden op de site van de gemeente Den Haag.

Projectdocument (23 november 2011)

De gemeente Den Haag heeft in het projectdocument de uitgangspunten uitgewerkt voor de huisvesting van Eurojust. Het college van B&W heeft op 14 december 2011 ingestemd met het document. Als bijlagen bij het projectdocument zitten onder meer de stedenbouwkundige randvoorwaarden en een cultuurhistorisch onderzoek. Document en bijlagen zijn op de site van de gemeente Den Haag te downloaden.

At home in The Hague (oktober 2009)

Bidboek waarin drie mogelijke locaties voor de permanente huisvesting van Eurojust gegeven worden. Uitgegeven in opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie en de gemeente Den Haag. Het boek geeft specificaties en criteria waarop Eurojust de keuze voor een locatie kan kiezen. Drie locaties zijn uitgewerkt: het kantoor van KPMG, het onderkomen van het Joegoslavië Tribunaal en een terrein aan de Johan Willem Frisolaan.


Zie voor meer documenten van de gemeente de projectenpagina op haar website.