presentatie werkwijze en planning bouw

Lees meer over werkwijze, planning van de firma Heijmans, zoals gepresenteerd op de informatiebijeenkomst d.d. 2 oktober 2014. Voor informatie en/of suggesties over de bouw kunt u Heijmans op verschillende manieren bereiken:

  • e-mailadres: eurojust@heijmans.nl
  • telefoonnummer: 073-5436050 (tijdens kantoortijden)
  • telefoonnummer: 073-5436666 (buiten kantoortijden bij spoedeisende meldingen
  • via de button contact op deze site kunt u ook altijd uw bericht doorgeven
  • vanaf 2015 bent u van harte welkom op het wekelijks inloopspreekuur op woensdagmiddag (locatie volgt).

 

Nieuwsbrieven

De eerste nieuwsbrief over de nieuwe huisvesting van Eurojust is in januari 2013 verschenen. Deze jaarlijkse nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rond de komst van het nieuwe kantoor voor Eurojust in het World Forum gebied. Zij wordt huis-aan-huis verspreid in de wijk Zorgvliet en een deel van het Statenkwartier.

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Nieuwsberichten

Het eerste nieuwsbericht over de nieuwe huisvesting van Eurojust is in september 2013 verschenen. In dit tussentijds bulletin vindt u actuele en praktische informatie rond de komst van het nieuwe kantoor voor Eurojust in het World Forum gebied. Zij wordt huis-aan-huis verspreid in de wijk Zorgvliet en een deel van het Statenkwartier.

Klik hier om naar de nieuwsberichten te gaan.

Gemeentelijke documenten

Bijeenkomst 9 april 2013

Op 9 april 2013 kwamen de gemeente Den Haag en bewoners bijeen in het Belair Hotel. Het verslag van deze bijeenkomst is vastgesteld. Het is te downloaden op de site van de gemeente onder de kop "bijeenkomsten" (titel: verslag bijeenkomst 9 april 2013).

Bestemmingsplan Zorgvliet (Eurojust)

Het bestemmingsplan Zorgvliet e.o. wordt herzien om ruimte te bieden voor de nieuwbouw van Eurojust. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot en met 9 mei 2012 ter inzage gelegen en zal voor het zomerreces ter goedkeuring aangeboden worden aan de gemeenteraad. Het plan, en alle bijlagen, is te downloaden op de site van de gemeente Den Haag.

Projectdocument (23 november 2011)

De gemeente Den Haag heeft in het projectdocument de uitgangspunten uitgewerkt voor de huisvesting van Eurojust. Het college van B&W heeft op 14 december 2011 ingestemd met het document. Als bijlagen bij het projectdocument zitten onder meer de stedenbouwkundige randvoorwaarden en een cultuurhistorisch onderzoek. Document en bijlagen zijn op de site van de gemeente Den Haag te downloaden.

At home in The Hague (oktober 2009)

Bidboek waarin drie mogelijke locaties voor de permanente huisvesting van Eurojust gegeven worden. Uitgegeven in opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie en de gemeente Den Haag. Het boek geeft specificaties en criteria waarop Eurojust de keuze voor een locatie kan kiezen. Drie locaties zijn uitgewerkt: het kantoor van KPMG, het onderkomen van het Joegoslavië Tribunaal en een terrein aan de Johan Willem Frisolaan.


Zie voor meer documenten van de gemeente de projectenpagina op haar website.