Contact

INFORMATIE, VRAGEN & SUGGESTIES

Nu de nieuwbouw van Eurojust in maart 2017 is overgedragen aan het Rijk, stopt de omgevings- en bouwcommunicatie die Heijmans sinds het najaar van 2014 onderhield.

Na half maart zijn de telefoonnummers en mailadressen van Heijmans voor dit project gesloten. Verdwenen zijn hiermee ook de wekelijkse inloopuren, de e-mailalerts en bouwplaatsbezoeken bij mijlpalen. Aan de gezamenlijke communicatie zoals bewonersavonden, klankbordbijeenkomsten en de jaarlijkse nieuwsbrief is eveneens een einde gekomen. De speciale projectwebsite www.nieuwbouweurojust.nl blijft nog even in de lucht. Deze gaat in het najaar van 2017 offline.

Communicatie over het gebruik van het gebouw pakt de nieuwe buur Eurojust vanaf heden zelf op. Voor informatie, suggesties en vragen over de ingebruikname van Eurojust kunt u mailen naar projectbureau@eurojust.europe.eu.

Bij de gemeente Den Haag kunt u terecht voor alle informatie over publieke ruimte en de internationale zone: www.denhaag.nl/home/contact.htm of telefoonnummer 14070.

Voor informatie over rijkshuisvesting kunt u terecht bij de Rijksoverheid via www.rijksoverheid.nl/contact of telefoonnummer 1400.