Het Rijksvastgoedbedrijf

is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedpertefeuille van Nederland.

Deze portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt deze gebouwen ter beschikking voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen. De medewerkers formuleren visie en beleid en zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling.

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het te ontwikkelen complex. Eurojust huurt het gebouw. Over het Rijksvastgoedbedrijf lees je meer op zijn site.