Ministerie van Veiligheid en Justitie

zorgt voor de rechtsstaat in ons land, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun overtuigingen of levensstijl. De verantwoordelijkheid van dit ministerie strekt zich uit tot de rechterlijke macht, de dienst justitiële inrichtingen (de dienst die alle gevangenissen in ons land runt), het openbaar ministerie en instellingen als de Raad voor de Kinderbescherming en het Nederlands Forensisch Instituut.

Het ministerie is de vertegenwoordiger van de Rijksoverheid, die gastheer is voor Eurojust. Hij is het ook die officieel de opdracht tot de bouw verstrekt aan het Rijksvastgoedbedrijf.