Eurojust

is een orgaan van de Europese Unie, opgericht om de effectiviteit en efficiency van nationale opsporings- en vervolgingsautoriteiten te verbeteren. Lees meer.

Het Rijksvastgoedbedrijf

is namens de Rijksoverheid eigenaar en beheerder van overheidsgebouwen en monumenten met grote cultuurhistorische waarde. Lees meer.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

zorgt voor de rechtsstaat in ons land, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun overtuigingen of levensstijl. Lees meer.

Gemeente Den Haag

is de vestigingsplaats van de Rijksoverheid – zowel alle departementen als de Hoge Colleges van Staat (regering, Eerste en Tweede Kamer, Hoge Raad, Raad van State) – en de stad van internationale vrede en recht. Lees meer.

Europese Commissie Directioraat-Generaal Justitie

Justitie, fundamentele rechten en civiel beleid zijn gebaseerd op door Europeanen gekoesterde waarden en principes, zoals democratie, vrijheid, tolerantie en rechtsstaat....Meer